Ý NGHĨA CỦA TƯỢNG QUAN CÔNG TRONG PHONG THỦY

Ý NGHĨA PHONG THỦY:

– Trừ tà – trấn trạch
 Tượng Quan Công bảo vệ ngôi nhà của bạn.
 Hạn chế điều xấu khi sử dụng tượng Quan Công.
 Tránh sự đố kị, chơi xấu từ người khác.
– Tượng Quan Công được dùng để trấn trạch.

Quan công cưỡi ngựa trảm tướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>